Przejdź do treści

Dokumentację i promocję własnej twórczości w internecie

By Jakub Siedlecki

Dodatkowe środki przeznaczyłabym na dokumnetację swoich prac oraz promocję własnej twórczości w internecie (stronę internetową i social media).