Przejdź do treści

Na rozwój twórczości

By Jakub Siedlecki

Wygraną wykorzystałabym na rozwój mojej twórczości oraz zorganizowanie indywidualnych wystaw artystycznych w Polsce i za granicą, co umożliwiłoby mi większą promocję.