Przejdź do treści

Portret Jana Himilsbacha

By Jakub Siedlecki

Dodatkowe środki przeznaczyłbym na odlewy z brązu swoich prac. Plakat przedstawia portret Jana Himilsbacha wykonanego w glinie którego chciałbym odlać w tym właśnie materiale.