Przejdź do treści

Rzeźba pod tytułem „Szczęśliwe podróże”

By Jakub Siedlecki

Artystyczne przedstawienie szczęścia jakie dają mi podróże, odwiedzanie nowych miejsc na świecie i tworzenie niezapomnianych wspomnień.