Przejdź do treści

ALFASURBETA – 10 lat bankowości mobilnej PEOPAY

By

ALFA SUR BETA – unikalna seria alfabetu, każda litera składa się z indywidualnego obrazu. Całość tworzy hasło konkursowe.