Przejdź do treści

Aplikacja w życiu codziennym

By

Rysunek przedstawia osobę, która korzysta z aplikacji peopay, która narysowana jest zakrywając połowę twarzy, co wskazuje na to, że aplikacja jest tak poręczna, że może zostać uznana nawet za dodatkowy zmysł lub część ciała.