Przejdź do treści

Dynamiczna dekada PeoPay

By

Plakat wyróżnia nie tylko rocznicę banku, ale także poprzez dynamikę kształtów wskazuje na szybki rozwój aplikacji w trakcie dekady i wizerunku banku, który stał się jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom. Dynamika kształtów, falowane linie to metafora ruchu, aktywności, nieustannego działania. Postać żubra przyjmuje pozę pełną zadowolenia z osiągnięć PeoPay i rozmyśleń nad jej dalszym rozwojem, łamie konwenanse chłodnych identyfikacji banków i podąża ku kreowaniu nowych trendów w bankowaniu.