Przejdź do treści

Moją interpretację zadania konkursowego oparłam na rozważaniach na temat korzyści wynikających z pojawienia się nowych technologii, takich jak Peopay. Nie wykorzystałam przy tym szerokiego, ogólnoludzkiego kontekstu ale odniosłam się do swoich osobistych odczuć. Swoboda , samostanowienie to obszary, na których skupiłam swoje zainteresowanie i które skoncentrowałam w jednym pojęciu- WOLNOŚĆ. Posthumanistyczny motyw symbiozy między człowiekiem a roślinami stanowi oś mojej twórczości artystycznej. Chociaż na co dzień posługuję się malarstwem, w tym przypadku postanowiłam wykorzystać inny środek wyrazu, jakim jest fotografia, która wydaje mi się być medium pozwalającym na większą bezpośredniość i autentyczność. W cyklu sześciu fotografii przedstawiam siebie w przestrzeni, która jest dla mnie emanacją wolności. Jej znaczenie intensyfikuję poprzez umieszczenie w przestrzeni czerwonych rogów, w tym przypadku stających się atrybutem technologii. Poprzez pojawiający się w kolejnych ujęciach ruch, starałam się wyrazić także dynamizm rozwoju i procesów powiązanych z pozyskiwaniem wolności. Powstała praca ma dla mnie bardzo osobisty wyraz. Poprzez zmianę medium, i świadomą decyzję polegającą na ograniczenie elementu kreacji, jest także osobistym odsłonięciem.

By

Dynamika wolności