Przejdź do treści

PeoPay is ok!

By

Składowe logo Banku Pekao (symbol żubra) oraz Smartfona, razem odzwierciedlają skrótową składnię zawartą w przekazie plakatu. Oznaczenie to jest artystyczną odpowiedzią na przesłanie zawarte w tytule, jak i pomysł. Żubr – symbol Banku Pekao, to skarbonka upodabniająca się z klasyczną, domniemaną świnką. Natomiast smartfon, staje się mobilną aplikacją istoty użytkowej produktu, odczytem formy i treści, jako zaproszenie do obchodów 10 lat bankowości mobilnej „ PeoPay is ok!”