Przejdź do treści

Wielki postęp w dekadę

By

Praca nieco przerysowuje dystans dekady dla wskazania szybkiego postępu.