Przejdź do treści

Wstęp wolny

By

Koncepcja wyszczególnienia i wykorzystania znaku “Uwaga kraina żubra”. jak i zastąpienia jego sylwetki symbolem Banku Pekao, to pomysł. Przesłanie polega na zaakcentowaniu specyfiki mobilnej bankowości PeoPay. Całość kompozycji dopełnia tekst oraz logo Banku Pekao.