Przejdź do treści

Życzenia

By

Praca wykonana w technice digitalart. Przedstawia ujęcie żubra w formie symbolicznej. Ograniczona paleta kolorystyczna odnosi się do palety znaku. Litera zaprojektowana z ręki. Praca ma na celu przypominać dziecięcą laurkę.